نتایج جستجو- روی شماره ملک کلیک کنید
شماره سریال تاریخ آدرس متراژ قیمت کل
745 ۱۳۹۴/۰۲/۲۱ طالقانی ۴۵ ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
744 ۱۳۹۴/۰۲/۲۱ پاسداران ۲۰ ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
743 ۱۳۹۴/۰۲/۲۱ شریعتی ۶۰ ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
742 ۱۳۹۴/۰۲/۲۱ طالقانی ۱۳۶ ۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
741 ۱۳۹۴/۰۲/۲۱ بلوار مدنی ۵۱ ۱,۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
738 ۱۳۹۴/۰۲/۲۱ بلوار 15 فروردین ۱۲۰ ۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
737 ۱۳۹۴/۰۲/۲۱ پاستور ۷۰۷ ۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
736 ۱۳۹۴/۰۲/۲۱ امامزاده یحیی ۱۴ ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
735 ۱۳۹۴/۰۲/۲۱ زمانی ۱۴ ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
734 ۱۳۹۴/۰۲/۲۱ طالقانی ۲۵ ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
732 ۱۳۹۴/۰۲/۲۱ هنرستان ۳۸ ۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
731 ۱۳۹۴/۰۲/۲۱ شهدا ۱۹ ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
730 ۱۳۹۴/۰۲/۲۱ کوچه لعلی ۲۴ ۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
729 ۱۳۹۴/۰۲/۲۱ طالقانی ۱۱۱ ۷۲۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
728 ۱۳۹۴/۰۲/۲۱ میدان بار مهدیه ۱۲۰ ۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
727 ۱۳۹۴/۰۲/۲۱ چهارراه انبار نفت ۳۰ ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
726 ۱۳۹۴/۰۲/۲۱ بلوار 15 فروردین ۲۴ ۳۶۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
725 ۱۳۹۴/۰۲/۲۱ بلوار مدنی ۸۱ ۲,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
722 ۱۳۹۴/۰۲/۲۱ چاپارخانه ۳۴ ۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
720 ۱۳۹۴/۰۲/۲۰ طالقانی ۲۵۰ ۶,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پیش فروش واحد 132متری. تک واحدی. کوچه مشکیفروش اپارتمان 100متری. تک واحدی. استادانفروش باغ 1000 متری. مجلل
خبرنامه
با عضویت در خبرنامه از آخرین اطلاعات بازار ملک، از جمله معرفی بهترین موارد جهت خرید، فروش و رهن و اجاره و ... مطلع شوید.