نتایج جستجو- روی شماره ملک کلیک کنید
شماره سریال تاریخ آدرس متراژ مبلغ اجاره
1583 ۱۳۹۵/۰۴/۲۷ چهارراه شهناز ۱۱۰ ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
1550 ۱۳۹۴/۱۱/۱۷ سنگ سفید ۱۳۰ ۰ تومان
1536 ۱۳۹۴/۰۹/۲۲ سنگ شیر ۱۲۰ ۵۰۰,۰۰۰ تومان
1531 ۱۳۹۴/۰۹/۰۷ پیشاهنگی ۱۲۰ ۴۰۰,۰۰۰ تومان
1506 ۱۳۹۴/۰۸/۱۰ پیشاهنگی ۱۲۰ ۴۰۰,۰۰۰ تومان
1505 ۱۳۹۴/۰۸/۱۰ بلوارفاطمیه ۱۵۰ ۰ تومان
1504 ۱۳۹۴/۰۸/۱۰ بلوار فاطمیه ۷۰ ۵۰۰,۰۰۰ تومان
1503 ۱۳۹۴/۰۸/۱۰ بلوارفاطمیه ۱۵۰ ۰ تومان
1501 ۱۳۹۴/۰۸/۱۰ بلوار فاطمیه ۷۰ ۵۰۰,۰۰۰ تومان
1499 ۱۳۹۴/۰۸/۱۰ بلوار فاطمیه ۷۰ ۵۰۰,۰۰۰ تومان
1498 ۱۳۹۴/۰۸/۱۰ بلوارفاطمیه ۱۵۰ ۰ تومان
1497 ۱۳۹۴/۰۸/۱۰ پیشاهنگی ۱۲۰ ۴۰۰,۰۰۰ تومان
1422 ۱۳۹۴/۰۷/۰۵ اعتمادیه ۷۳ ۶۵۰,۰۰۰ تومان
1421 ۱۳۹۴/۰۷/۰۵ تپه ی حاج عنایت ۶۰ ۲۵۰,۰۰۰ تومان
1420 ۱۳۹۴/۰۷/۰۵ میدان بیمه ۱۱۰ ۰ تومان
1413 ۱۳۹۴/۰۷/۰۵ شهرک بهشتی ۱۵۰ ۵۰۰,۰۰۰ تومان
1342 ۱۳۹۴/۰۶/۱۹ بلوار خرمرودی ۶۰ ۲۰۰,۰۰۰ تومان
1311 ۱۳۹۴/۰۶/۱۲ اعتمادیه ۸۹ ۵۰۰,۰۰۰ تومان
1310 ۱۳۹۴/۰۶/۱۲ سعیدیه پایین ۲۰۹ ۰ تومان
1308 ۱۳۹۴/۰۶/۱۲ سعیدیه پایین ۲۰۰ ۰ تومان
فروش اپارتمان 100متری. تک واحدی. استادانفروش باغ 1000 متری. مجللپیش فروش واحد 132متری. تک واحدی. کوچه مشکی
خبرنامه
با عضویت در خبرنامه از آخرین اطلاعات بازار ملک، از جمله معرفی بهترین موارد جهت خرید، فروش و رهن و اجاره و ... مطلع شوید.